EVCO-OOGONDERZOEK

Laras uitslag van het ECVO oogonderzoek was een aantekening: graad 1 //Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL/PHPV). De dierenarts gaf bij de test aan dat de constatering van bruine stippels op de voorste lenskapsel vanuit de Raad van Beheer geen bezwaar is voor de fok. De Duitse Pinscher Vereniging Nederland (DPVN) sluit Lara echter op dit moment nog uit voor de fok.

Op de fokkersbijeenkomst op 25 maart 2017 stonden oogziekten bij Duits
e Pinschers op de agenda. Onder meer de wetenschappelijke onderbouwing, de ontwikkelingen in Duitsland (daar is het afgeschaft) en een andere interpretatie van het aangepaste ECVO-formulier liggen daar aan ten grondslag. Frans Stades, specialist oogheelkunde, heeft tijdens de bijeenkomst geadviseerd om honden met PHTVL/PHPV graad 1 niet uit te sluiten voor de fokkerij, zolang de hond waarmee men kruist volledig vrij is (Oro is vrij).

Het bestuur van de DPVN gaat het fokregelement hier op aanpassen, maar de besluitvorming daarover vindt plaats in 2018. Dat is voor Lara te laat, voor het 4e levensjaar moet een teef haar eerste nest hebben gehad. Vooruitlopend op de besluitvorming is een verzoek gedaan om voor aanpassing van het fokkersregelement toestemming te krijgen om een nest te fokken met Lara. Die toestemming is niet verleend, het bestuur kan juridisch geen uitzonderingen maken. Dat betekent dat wij uitgeschreven zijn als lid van de DPVN. Ik fok volgens de reglementen van de Raad van Beheer. Alle pups ontvangen een officieel stamboom.
Het blijft belangrijk dat de belangen van de Duitse Pinscher in de meest brede zin worden behartigd, zodat we nog lang kunnen genieten van gezonde, karakter volle en rastypische honden. Wij zijn ervan overtuigd dat Laras nageslacht daar geen afbreuk aan zal doen. Neem voor een nadere toelichting contact met ons op of overleg met de DPVN.